Wysokie Ciśnienie W Oku - Niebezpieczny Objaw Groźnej Choroby

Osoba z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym jest określana jako „podejrzana o jaskrę”, ponieważ uznaje się, że wysokie ciśnienie w oku może prowadzić do jaskry. Termin „podejrzany jaskrowo” jest również używany do opisania tych, którzy mają inne symptomy, które potencjalnie mogą teraz lub w przyszłości wskazywać na jaskrę. Na przykład, podejrzanie wyglądający nerw wzrokowy lub nawet rodzinna historia jaskry może umieścić kogoś w kategorii podejrzenia o jaskrę.

Utrata wzroku spowodowana jaskrą występuje, gdy ciśnienie w oku jest zbyt wysokie dla danej osoby i uszkadza nerw wzrokowy. Wszelkie powstałe uszkodzenia nie mogą być cofnięte. Widzenie peryferyjne (boczne) jest zwykle dotknięte jako pierwsze. Zmiany w widzeniu mogą być tak stopniowe, że nie są zauważane, dopóki nie nastąpi duża utrata wzroku.

Z czasem, jeśli jaskra nie zostanie wyleczona, widzenie centralne również zostanie zmniejszone, a następnie utracone; w ten sposób najczęściej obserwuje się zaburzenia widzenia spowodowane jaskrą. Dobrą wiadomością jest to, że jaskrę można leczyć, jeśli zostanie wykryta wcześnie, a dzięki leczeniu medycznemu i/lub chirurgicznemu większość osób z jaskrą nie straci wzroku.

Termin nadciśnienie oczne zwykle odnosi się do każdej sytuacji, w której ciśnienie wewnątrz oka, zwane ciśnieniem wewnątrzgałkowym, jest wyższe niż mówi o tym norma. Ciśnienie w oku jest mierzone w milimetrach słupa rtęci (mm Hg). Normalne ciśnienie w oku waha się od 10-21 mm Hg. Nadciśnienie oczne to ciśnienie w oku większe niż 21 mm Hg.

Chociaż jego definicja ewoluowała przez lata, nadciśnienie oczne jest powszechnie definiowane jako stan z następującymi kryteriami:

 • Ciśnienie wewnątrzgałkowe większe niż 21 mm Hg jest mierzone w jednym lub obu oczach podczas co najmniej dwóch wizyt w gabinecie. Ciśnienie wewnątrz oka mierzy się za pomocą przyrządu zwanego tonometrem.
 • Nerw wzrokowy wygląda normalnie (symetrycznie w obu oczach).
 • Żadne oznaki jaskry nie są widoczne w badaniu pola widzenia, które jest testem oceniającym Twoje widzenie peryferyjne (boczne).
 • Aby określić inne możliwe przyczyny wysokiego ciśnienia w oku, okulista lub optometrysta kliniczny oceni, czy Twój system drenażowy (zwany „kątem przesączania”) jest otwarty czy zamknięty. Kąt jest widoczny za pomocą techniki zwanej gonioskopią. Ta technika polega na użyciu specjalnej soczewki kontaktowej do zbadania kątów (lub kanałów) drenażu w Twoich oczach, aby sprawdzić, czy są one otwarte, zwężone lub zamknięte.
 • Brak oznak jakiejkolwiek choroby oczu. Niektóre choroby oczu mogą zwiększać ciśnienie wewnątrz oka.

Nadciśnienie oczne nie powinno być uważane za chorobę samą w sobie. Zamiast tego, nadciśnienie oczne jest terminem używanym do opisania osób, które powinny być obserwowane dokładnie i systematycznie. Z tego powodu innym terminem odnoszącym się do osoby z nadciśnieniem ocznym jest „podejrzenie jaskry”. Badanie wzroku może wykazać czy nerw wzrokowy jest uszkodzony przez jaskrę.

Jak wspomniano powyżej, zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe może wynikać z innych chorób oczu. Jednak w tym artykule nadciśnienie oczne odnosi się przede wszystkim do zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego bez uszkodzenia nerwu wzrokowego lub utraty wzroku. Jaskra jest diagnozowana, gdy występują charakterystyczne zmiany nerwu wzrokowego; zazwyczaj z podwyższonym ciśnieniem w oku, ale czasami też z normalnym ciśnieniem.

Wysokie ciśnienie w oku – objawy

Większość osób z nadciśnieniem ocznym nie odczuwa żadnych objawów. Z tego powodu bardzo ważne są regularne badania wzroku (pole widzenia oraz tomografia OCT) u okulisty lub optometrysty klinicznego, aby wykluczyć jakiekolwiek uszkodzenie nerwu wzrokowego spowodowane wysokim ciśnieniem.

Przyczyny wysokiego ciśnienia w oku

Podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe jest problemem u osób z nadciśnieniem ocznym, ponieważ jest to jeden z głównych czynników ryzyka powstania jaskry.

Wysokie ciśnienie wewnątrz oka spowodowane jest brakiem równowagi w produkcji i odprowadzaniu płynu w oku (cieczy wodnistej). Kanały, które normalnie odprowadzają płyn z wnętrza oka, nie działają prawidłowo (są zawężone). Ciągle wytwarza się więcej płynu, ale nie można go odprowadzić z powodu nieprawidłowo działających kanałów drenażowych. Powoduje to zwiększenie ilości płynu w oku, a tym samym podniesienie ciśnienia.

Innym sposobem myślenia o wysokim ciśnieniu w oku jest wyobrażenie sobie balonu z wodą. Im więcej wody wlewa się do balonu, tym wyższe ciśnienie wewnątrz balonu. Ta sama sytuacja ma miejsce ze zbyt dużą ilością płynu w oku – im więcej płynu, tym wyższe ciśnienie. Podobnie jak balon z wodą może pęknąć, jeśli dostanie się do niego zbyt dużo wody, analogicznie nerw wzrokowy w oku może zostać uszkodzony przez zbyt wysokie ciśnienie. Osobom z pogrubioną rogówką wyniki pomiaru ciśnienia wychodzą zawyżone a z pocienioną zaniżone, dlatego badanie ciśnienia ocznego powinno być dopełnione badaniem grubości rogówki (pachymetrią). Obecnie wiele nowoczesnych tonometrów posiada wbudowaną funkcję pachymetrii.

Celem leczenia medycznego jest zmniejszenie ciśnienia, zanim spowoduje jaskrową utratę wzroku. Leczenie medyczne jest zawsze inicjowane dla osób, które uważa się za najbardziej narażone na rozwój jaskry (patrz kiedy szukać pomocy medycznej) oraz dla osób z objawami uszkodzenia nerwu wzrokowego.

Sposób, w jaki twój okulista zdecyduje Cię leczyć, jest wysoce zindywidualizowany. W zależności od konkretnej sytuacji możesz być leczony przy pomocy leków lub po prostu być pod obserwacją. Twój lekarz omówi z Tobą zalety i wady leczenia w porównaniu z obserwacją.

Niektórzy okuliści leczą wszystkie podwyższone ciśnienia wewnątrzgałkowe powyżej 21 mm Hg za pomocą leków miejscowych. Niektórzy nie leczą farmakologicznie, chyba że istnieją dowody na uszkodzenie nerwu wzrokowego. Większość okulistów leczy, jeśli ciśnienie jest stale wyższe niż 28-30 mm Hg ze względu na wysokie ryzyko uszkodzenia nerwu wzrokowego.

Istnieje wiele leków na obniżenie ciśnienia, różniących się między sobą zasadą działania i blokujących pewne procesy w organizmie. Okulista dobierze właściwy lek który prawidłowo zadziała na twój organizm.

Jeśli doświadczasz objawów, takich jak aureole wokół źródeł światła, błyski w oczach, niewyraźne widzenie, ból ocz, lub jeśli ciśnienie śródgałkowe ostatnio wzrosło, a następnie nadal rośnie podczas kolejnych wizyt, okulista najprawdopodobniej rozpocznie leczenie.

Twoje ciśnienie wewnątrzgałkowe jest okresowo oceniane zgodnie z wytycznymi podobnymi do tych:

 • Jeśli twoje ciśnienie wewnątrzgałkowe wynosi 28 mm Hg lub więcej, jesteś leczony lekami. Po 1 miesiącu przyjmowania leku masz wizytę kontrolną u okulisty, aby sprawdzić, czy lek obniża ciśnienie i nie ma skutków ubocznych. Jeśli lek działa, wizyty kontrolne są zaplanowane co 3-4 miesiące.
 • Jeśli twoje ciśnienie wewnątrzgałkowe wynosi 26-27 mm Hg, ciśnienie jest sprawdzane ponownie w ciągu 2-3 tygodni po pierwszej wizycie. Na drugiej wizycie, jeśli ciśnienie jest nadal w granicach 3 mm Hg od odczytu na pierwszej wizycie, wizyty kontrolne są planowane co 3-4 miesiące. Jeśli podczas drugiej wizyty ciśnienie jest niższe, czas między wizytami kontrolnymi jest dłuższy i określany przez lekarza okulistę. Co najmniej raz w roku wykonuje się badanie pola widzenia i badanie nerwu wzrokowego.
 • Jeśli twoje ciśnienie wewnątrzgałkowe wynosi 22-25 mm Hg, ciśnienie jest ponownie sprawdzane po 2-3 miesiącach. Na drugiej wizycie, jeśli ciśnienie jest nadal w granicach 3 mm Hg od odczytu z pierwszej wizyty, następna odbędzie się za 6 miesięcy i będzie obejmować badanie pola widzenia oraz badanie nerwu wzrokowego. Testowanie powtarza się co najmniej raz w roku.

Wizyty kontrolne można również zaplanować z następujących powodów:

 • Jeśli ubytek pola widzenia pojawi się podczas testu pola widzenia, w trakcie przyszłych wizyt w gabinecie wykonuje się powtórne (ewentualnie wielokrotne) badania. Okulista ściśle monitoruje ubytek pola widzenia, ponieważ może to być oznaką wczesnej pierwotnej jaskry otwartego kąta. Dlatego ważne jest, abyś się mocno skupił podczas wykonywania testu pola widzenia, ponieważ może to określić, czy musisz zacząć przyjmować leki obniżające ciśnienie w oku. Jeśli zmęczysz się podczas testu pola widzenia, poproś technika, aby przerwał test, byś mógł odpocząć. W ten sposób można uzyskać dokładniejszy test pola widzenia.
 • Gonioskopię wykonuje się co najmniej raz na 1-2 lata, jeśli twoje ciśnienie wewnątrzgałkowe znacznie wzrośnie lub jeśli jesteś leczony lekami zwężającymi źrenicę (rodzaj leku na jaskrę).
 • Więcej zdjęć dna oka jest wykonywanych, jeśli nerw wzrokowy/tarcza nerwu wzrokowego zmieniają swój wygląd.

Leki na wysokie ciśnienie w oku

Idealny lek do leczenia nadciśnienia ocznego powinien skutecznie obniżać ciśnienie śródgałkowe, nie wywoływać skutków ubocznych i być niedrogim przy dawkowaniu raz dziennie; jednak żaden lek nie spełnia wszystkich powyższych kryteriów. Wybierając lek dla Ciebie, Twój okulista ustala priorytety tych cech w oparciu o Twoje specyficzne potrzeby.

Leki, zwykle w postaci kropel do oczu, są przepisywane w celu obniżenia podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego. Czasami potrzeba więcej niż jednego leku.

Początkowo lekarz okulista może zlecić stosowanie kropli tylko w jednym oku, aby zobaczyć, jak skuteczny jest lek w obniżaniu ciśnienia w oku. Jeśli jest to skuteczne, lekarz najprawdopodobniej zaleci krople do obu oczu.

Po przepisaniu leku, będziesz odbywać regularne wizyty kontrolne u okulisty. Pierwsza wizyta kontrolna jest zwykle po 3-4 tygodniach od rozpoczęcia leczenia. Twoje ciśnienie jest sprawdzane, aby upewnić się, że lek pomaga obniżyć ciśnienie wewnątrzgałkowe. Jeśli lek działa i nie powoduje żadnych skutków ubocznych, jest kontynuowany, a po 2-4 miesiącach następuje ponowna ocena. Jeśli lek nie pomaga obniżyć ciśnienia śródgałkowego, zostanie przepisany nowy lek.

Podczas wizyt kontrolnych, okulista obserwuje też reakcje alergiczne na lek. Jeśli podczas przyjmowania leku wystąpią jakiekolwiek skutki uboczne lub objawy, należy poinformować o tym swojego okulistę.

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli ciśnienie wewnątrz oka nie może zostać obniżone za pomocą 1-2 leków, możesz mieć wczesną pierwotną jaskrę otwartego kąta zamiast nadciśnienia ocznego. W takim przypadku lekarz okulista omówi odpowiednie dalsze kroki w planie leczenia.

Wysokie ciśnienie w oku jak obniżyć? Domowe sposoby

Istnieją domowe sposoby obniżenia ciśnienia w oku, jeśli zdiagnozowano u Ciebie wysokie ciśnienie w oku.

Osiągnięcie niższego ciśnienia w oku jest niezbędne do poprawy widzenia i leczenia wielu problemów z oczami. Jeśli doświadczasz nadmiernie wysokiego ciśnienia w oku, optometrysta kliniczny lub okulista zaleci obniżenie ciśnienia w oku w ramach leczenia Twojego schorzenia. Chociaż istnieją leki obniżające ciśnienie w oku, naturalne sposoby lub metody radzą sobie lepiej z powodu niewielkich lub praktycznie żadnych skutków ubocznych.

Poniżej przedstawiamy kilka naturalnych sposobów na obniżenie ciśnienia w oku:

 1. Zmniejsz węglowodany, obniż poziom insuliny
  Istnieje bezpośredni związek między poziomem insuliny a ilością przyjmowanego cukru lub węglowodanów. Wysoki poziom insuliny zwiększa ciśnienie w oku i zmniejsza spożycie pokarmów bogatych w cukier i węglowodany, takich jak słodycze, skrobia, napoje gazowane i chleb. Nawet jeśli Twój badający Ci tego nie powie, odpuść sobie nadmiernie słodkie rzeczy.
 2. Utrzymuj zdrową dietę
  Zrezygnuj z pokarmów bogatych w węglowodany i słodycze, Ważne jest spożywanie tylko zdrowej żywności, aby ustabilizować lub obniżyć ciśnienie w oczach. Jedz pokarmy bogate w witaminy i składniki odżywcze, takie jak witaminy A, C i E przeciwutleniające, miedź, cynk i selen. Jedz także świeże warzywa liściaste i miej zrównoważoną dietę.
 3. Ogranicz kofeinę
  Kofeina działa moczopędnie jak również wypłukuje magnez z organizmu. Przyjmowanie napojów zawierających kofeinę zwiększy też ciśnienie w oczach.
 4. Ćwiczenia
  Twój optometrysta zada pytania dotyczące Twojego stanu zdrowia, zanim zaleci ćwiczenia, które możesz wykonać, aby obniżyć ciśnienie w oku, ponieważ musisz zachować bezpieczeństwo. Jednak ćwiczenia o niewielkim wpływie, takie jak pływanie, spacery i jazda na rowerze, są dla ciebie dobre. Możesz także zainwestować w bieżnię jeśli będziesz miał ochotę ćwiczyć w domu.
 5. Zmniejsz stres
  Większość przypadków wysokiego ciśnienia w oku można przypisać stresowi. Stres wyzwala ciśnienie krwi i ostatecznie podnosi ciśnienie w oku. Określ, co Cię stresuje i unikaj tego w jak największym stopniu. Niektóre z zalecanych sposobów radzenia sobie ze stresem obejmują spacery, jogę, ćwiczenia głębokiego oddychania i relaksację. Znajdź właściwy sposób, który pasuje do Twojego stylu życia, aby zmniejszyć stres.
 6. Śpij z podniesioną głową
  Innym naturalnym sposobem na obniżenie ciśnienia w oku jest użycie poduszki klinowej, która podczas snu lekko podniesie głowę o około 20 stopni.

ZOBACZ TEŻ: Jaskra- Czego nie robić po diagnozie (WAŻNE)

error: Ta treść jest chroniona!