Leukokoria - Biały Odblask w Źrenicy Oka (Czy Poważny?)

Leukokoria jest medycznym terminem, który odnosi się do nietypowego białego lub białawego odblasku w źrenicy oka, widocznego podczas badania oka zamiast normalnego, czerwonego refleksu. Jest to objaw, który może wskazywać na obecność różnych zaburzeń oczu, w tym poważnych chorób takich jak siatkówczak czy zaćma.

Leukokoria jest często postrzegana jako nietypowa i może być pierwszym sygnałem problemu zdrowotnego zarówno u dzieci, jak i dorosłych.

Znaczenie leukokorii jako objawu diagnostycznego jest ogromne. Jest to ważny sygnał alarmowy, który może pomóc we wczesnym wykrywaniu wielu poważnych chorób oczu, zwłaszcza u dzieci.

Dzięki temu, że leukokoria jest łatwo zauważalna podczas rutynowych badań oczu, specjaliści mogą podjąć szybkie kroki w celu zdiagnozowania i leczenia schorzeń, które mogą prowadzić do tego objawu.

W niniejszym artykule przeanalizujemy główne objawy i przyczyny leukokorii, metody diagnostyczne oraz różnice między jej występowaniem u dzieci i dorosłych. Ponadto omówimy dostępne metody leczenia i ich skuteczność, a także perspektywy rozwoju badań w tej dziedzinie.

Leukokoria stanowi istotny temat zarówno dla specjalistów okulistów, optometrystów klinicznych, jak i pacjentów, dlatego też jego zrozumienie jest kluczowe dla zachowania zdrowia oczu i ogólnego stanu zdrowia.

leukokoria

Objawy i przyczyny leukokorii

Objawy leukokorii u dzieci

Leukokoria jest objawem, który może być widoczny u dzieci w różnym wieku. Charakterystyczną cechą leukokorii u dzieci jest to, że źrenica wydaje się biała lub biaława, gdy oświetla się oko źródłem światła.

Objaw ten jest często widoczny podczas rutynowego badania oczu lub na zdjęciach fotograficznych.

Najważniejsze objawy leukokorii u dzieci obejmują:

 • Biała źrenica: To główny i najbardziej widoczny objaw leukokorii u dzieci. Normalnie źrenica ma czerwony refleks podczas oświetlania oka. Jeśli widoczne jest białe lub białawe odbicie, może to być sygnałem problemu zdrowotnego.
 • Nieprawidłowe ruchy gałek ocznych: U niektórych dzieci z leukokorią można zaobserwować nieprawidłowe ruchy gałek ocznych lub zeza.
 • Zaburzenia widzenia: Dzieci z leukokorią mogą doświadczać problemów z widzeniem, zwłaszcza jeśli choroba wpływa na siatkówkę lub soczewkę oka.

Zobacz też:

Objawy leukokorii u dorosłych

Leukokoria występuje również u dorosłych, choć jest znacznie rzadsza niż u dzieci.

Objawy leukokorii u dorosłych mogą być zróżnicowane i zależą od przyczyny. Niektóre z potencjalnych objawów obejmują:

 • Zaburzenia widzenia: Osoby dorosłe z leukokorią mogą doświadczać spadku ostrości wzroku lub innych zaburzeń widzenia.
 • Bóle oczu lub dyskomfort: Niektóre przyczyny leukokorii mogą powodować bóle oczu lub ogólne uczucie dyskomfortu.
 • Inne objawy towarzyszące: W zależności od przyczyny leukokorii, mogą występować inne objawy towarzyszące, takie jak światłowstręt, łzawienie, czy zaczerwienienie oczu.

Główne przyczyny leukokorii

Leukokoria może być spowodowana różnymi schorzeniami oka i układu wzrokowego. Główne przyczyny leukokorii obejmują:

 1. Siatkówczak (Retinoblastoma): Jest to rzadki nowotwór siatkówki, który występuje głównie u dzieci. Leukokoria jest jednym z wczesnych objawów tego nowotworu.
 2. Zaćma (Katarakta): Zaćma to zmętnienie soczewki oka, które może prowadzić do leukokorii u dorosłych.
 3. Wrodzone wady oka: Niektóre wrodzone wady oka, takie jak wrodzone jaskry, mogą objawiać się leukokorią.
 4. Infekcje oczu: Poważne infekcje oczu, takie jak zapalenie siatkówki czy zapalenie nadtwardówki, mogą powodować leukokorię.

Diagnoza i ocena leukokorii

Badanie fizyczne

Diagnoza leukokorii rozpoczyna się od dokładnego badania fizycznego oka przez doświadczonego okulistę lub specjalistę w dziedzinie pediatrii. W trakcie badania fizycznego lekarz ocenia różne parametry oka, w tym źrenicę, soczewkę, siatkówkę i inne struktury. Kluczowym elementem badania jest ocena obecności nietypowego białego odblasku w źrenicy podczas stosowania źródła światła, zwłaszcza przy wykorzystaniu oftalmoskopu.

Badania obrazowe

 1. Tomografia komputerowa (OCT) lub rezonans magnetyczny (MRI).Jeśli badanie fizyczne sugeruje obecność poważnych zmian wewnątrz oka lub podejrzewa się obecność guza, lekarz może zlecić tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny. Te zaawansowane badania obrazowe pozwalają na dokładną ocenę struktur oka i wykrycie ewentualnych zmian patologicznych.
 2. Ultrasonografia oka. Jest to bezpieczna i skuteczna metoda diagnostyczna, która może być wykorzystywana do oceny wewnętrznych struktur oka. Pomocna zwłaszcza u małych dzieci, które nie zawsze tolerują tradycyjne badania okulistyczne.
 3. Badania refrakcji. Badania refrakcji, takie jak autorefraktometria, mogą pomóc w określeniu, czy leukokoria jest wynikiem błędów refrakcji oka, takich jak krótkowzroczność, dalekowzroczność lub astygmatyzm.

Inne metody diagnostyczne

Oprócz badań fizycznych i obrazowych, istnieją także inne metody diagnostyczne, które mogą pomóc w ustaleniu przyczyny leukokorii:

 1. Badanie genetyczne: W przypadku podejrzenia, że leukokoria jest związana z dziedzicznymi zaburzeniami genetycznymi, przeprowadza się badania genetyczne, które mogą pomóc w potwierdzeniu diagnozy.
 2. Biopsja: Jeśli istnieje podejrzenie obecności guza wewnątrz oka, może być konieczne przeprowadzenie biopsji, czyli pobrania próbki tkanek do analizy laboratoryjnej.
 3. Badania krwi i innych płynów ustrojowych: W niektórych przypadkach u dorosłych pacjentów z podejrzeniem chorób ogólnoustrojowych, badania krwi i innych płynów ustrojowych mogą dostarczyć dodatkowych informacji diagnostycznych.

W przypadku stwierdzenia leukokorii, istotne jest jak najszybsze rozpoznanie przyczyny i podjęcie odpowiedniego leczenia. Każdy przypadek jest unikalny, dlatego diagnoza i ocena wymagają indywidualnego podejścia lekarza oraz wykorzystania odpowiednich narzędzi diagnostycznych.

Choroby i schorzenia związane z leukokorią

Siatkówczak (Retinoblastoma)

Retinoblastoma jest jednym z najpoważniejszych schorzeń oczu związanych z leukokorią, zwłaszcza u dzieci. Jest to rzadki, ale agresywny nowotwór złośliwy, który rozwija się w komórkach siatkówki oka.

Retinoblastoma może być dziedziczna lub nabyta.

U dzieci, które dziedziczą gen retinoblastomy, ryzyko wystąpienia tej choroby jest znacznie większe.

Objawy retinoblastomy, które mogą prowadzić do leukokorii, obejmują biały lub białawy refleks w źrenicy, zeza, ból oka, a także utratę wzroku.

Wczesne rozpoznanie jest kluczowe, ponieważ leczenie, które może obejmować chemioterapię, radioterapię, laseroterapię lub chirurgię, jest bardziej skuteczne, gdy choroba jest wykrywana we wczesnym stadium.

Zaćma (Katarakta)

Katarakta jest jednym z głównych powodów leukokorii u dorosłych. Jest to stan, w którym soczewka oka staje się mętna, co prowadzi do zmiany koloru źrenicy z normalnego czerwonego na białawy lub szary. Katarakta może być spowodowana starzeniem się soczewki, urazami, chorobami ogólnoustrojowymi lub dziedzicznymi czynnikami.

Leczenie katarakty polega na usunięciu zmętniałej soczewki i zastąpieniu jej soczewką sztuczną. To procedura chirurgiczna, która zwykle przynosi znaczną poprawę wzroku pacjenta.

Inne choroby oka

Leukokoria może być również związana z innymi chorobami oka, takimi jak zapalenie tęczówki, zapalenie naczyniówki, jaskra czy guzy oka. W przypadku tych chorób, objaw leukokorii może być wynikiem zmian w strukturach oka lub zaburzeń w procesie refrakcji.

Warto podkreślić, że dokładna diagnoza i identyfikacja przyczyny leukokorii jest niezwykle istotna, ponieważ każda z tych chorób wymaga specyficznego podejścia do leczenia. Leczenie może być skuteczne, zwłaszcza w przypadku wcześniejszego wykrycia i interwencji. Dlatego też każdy pacjent z objawem leukokorii powinien jak najszybciej skonsultować się z okulistą w celu dokładnej oceny i diagnozy.

Leukokoria u dorosłych

Katarakta jako częsta przyczyna

Katarakta jest jednym z najczęstszych powodów leukokorii u dorosłych. Jest to schorzenie polegające na zmętnieniu soczewki oka, co prowadzi do zaburzeń widzenia i zmiany koloru źrenicy z czerwonej na białą lub szaro-białą. Zaćma (katarakta) rozwija się zazwyczaj wraz z wiekiem, a jej objawy mogą obejmować pogorszenie ostrości widzenia, trudności w rozpoznawaniu kształtów i konturów, oraz wzrost wrażliwości na światło.

Inne przyczyny leukokorii u dorosłych

Oprócz katarakty, istnieją również inne potencjalne przyczyny leukokorii u dorosłych, choć są one znacznie rzadsze. Mogą to być:

 • Zespół suchego oka: Przewlekły brak odpowiedniego nawilżenia oczu może powodować nieprawidłowy odblask w źrenicy, co może być mylone z leukokorią.
 • Zanik mięśni oka: Zaburzenia związane z osłabieniem mięśni oka lub ich niedrożnością mogą prowadzić do nietypowego odblasku w źrenicy.
 • Wrodzone wady oka: Niektóre wrodzone wady anatomiczne oka mogą skutkować leukokorią u dorosłych pacjentów.
 • Choroby siatkówki: Choroby siatkówki, takie jak zwyrodnienie plamki żółtej, mogą wpłynąć na jakość odblasku w źrenicy.

Diagnoza i leczenie u dorosłych

Diagnoza przyczyny leukokorii u dorosłych wymaga dokładnego badania okulistycznego przez wykwalifikowanego okulistę. Lekarz będzie oceniał kształt, wielkość i zdolność reakcji źrenicy na światło.

Ponadto, w przypadku podejrzenia katarakty lub innych chorób oczu, mogą być przeprowadzane dodatkowe badania, takie jak badania refrakcji, ultrasonografia oka, czy badania obrazowe.

Leczenie leukokorii u dorosłych będzie zależało od przyczyny. W przypadku katarakty, leczenie polega na usunięciu zmętniałej soczewki i wszczepieniu soczewki sztucznej.

W innych przypadkach, takich jak zespół suchego oka, leczenie może wymagać stosowania sztucznych łez lub innych terapii mających na celu poprawę nawilżenia oczu.

Warto podkreślić, że niezależnie od przyczyny, ważne jest, aby jak najszybciej skonsultować się ze specjalistą w przypadku wystąpienia leukokorii. Umożliwi to wczesną diagnozę i odpowiednie leczenie. Wielu pacjentów może odzyskać normalne funkcje wzroku po właściwej interwencji medycznej.

Leczenie leukokorii

Chirurgia

Chirurgia jest często niezbędna w leczeniu leukokorii, szczególnie w przypadkach, gdy objaw ten jest spowodowany obecnością guza lub zmian patologicznych wewnątrz oka. Oto kilka przykładów:

 1. Chirurgia katarakty: Jeśli leukokoria u dorosłego pacjenta jest wynikiem zaawansowanej katarakty, konieczna może być operacja usunięcia zmętniałej soczewki i wszczepienia soczewki sztucznej. To zabieg, który znacząco poprawia ostrość widzenia pacjenta.
 2. Chirurgiczne usuwanie guza oka: W przypadku retinoblastomy, nowotworu siatkówki oka, często wymagane jest chirurgiczne usunięcie guza. W zależności od zaawansowania choroby, może być stosowana enukleacja (usunięcie całego oka). Lub bardziej zachowawcze metody, takie jak brachyterapia (promieniotwórcza terapia wewnętrzna).
 3. Chirurgia naprawcza wrodzonych wad oka: Jeśli leukokoria jest spowodowana wrodzoną wadą oka, taką jak koloboma (dziura lub brak tkanki oka), może być konieczna operacja w celu naprawy tej wady i przywrócenia prawidłowej struktury oka.

Terapie farmakologiczne

W niektórych przypadkach leczenie farmakologiczne może być skuteczną metodą leczenia leukokorii. Przykłady obejmują:

 1. Leczenie farmakologiczne retinoblastomy: W przypadku retinoblastomy, lekarze mogą stosować chemioterapię, radioterapię lub terapie celowane w celu zwalczania nowotworu lub zmniejszenia jego rozmiarów przed ewentualną interwencją chirurgiczną.
 2. Leczenie chorób zapalnych: Jeśli przyczyną leukokorii jest choroba zapalna, taka jak zapalenie tęczówki czy zapalenie naczyniówki, stosowanie leków przeciwzapalnych lub kortykosteroidów może pomóc w zmniejszeniu stanu zapalnego i przywróceniu prawidłowej funkcji oka.

Okulistyka interwencyjna

Okulistyka interwencyjna to dziedzina medycyny zajmująca się wykorzystywaniem zaawansowanych technik i narzędzi do leczenia schorzeń oka.

W niektórych przypadkach, takich jak zaawansowane zmiany siatkówki czy nieprawidłowe naczynia krwionośne w oku, mogą być stosowane procedury okulistyki interwencyjnej, takie jak laseroterapia lub iniekcje leków bezpośrednio do oka.

Wybór odpowiedniej metody leczenia zależy od przyczyny leukokorii, wieku pacjenta i stanu zaawansowania choroby. Wszystkie procedury medyczne i zabiegi chirurgiczne powinny być wykonywane przez doświadczonych okulistów, którzy dostosują leczenie do indywidualnych potrzeb pacjenta.

W przypadku leukokorii, wczesna diagnoza i skuteczne leczenie są kluczowe dla zachowania zdrowia oczu i zapobiegania ewentualnym powikłaniom.

error: Ta treść jest chroniona!