Siatkówczak (Retinoblastoma)

Siatkówczak, inaczej zwany retinoblastomą, to rzadki rodzaj nowotworu złośliwego, który rozwija się w siatkówce oka. Siatkówczak jest jednym z najpoważniejszych nowotworów okulistycznych, a jego występowanie jest szczególnie niepokojące, gdy dotyka dzieci.

Choroba ta może występować jednostronnie lub obustronnie, a jej głównym celem jest siatkówka, czyli tkanka wewnętrzna oka odpowiedzialna za odbiór i przesyłanie sygnałów wzrokowych do mózgu.

Siatkówczak ma ogromne znaczenie diagnostyczne i kliniczne ze względu na kilka czynników:

 1. Leukokoria jako charakterystyczny objaw: Jednym z najbardziej charakterystycznych objawów siatkówczaka jest leukokoria, czyli nietypowy biały lub białawy odblask w źrenicy oka, który jest widoczny podczas badania oka. Leukokoria jest często pierwszym objawem, który wskazuje na możliwość obecności tego nowotworu u dzieci.
 2. Szybki rozwój i agresywność: Siatkówczak rozwija się stosunkowo szybko i jest chorobą wysoce agresywną. To oznacza, że opóźnienie w diagnozie i leczeniu może prowadzić do postępującej utraty wzroku i rozsiewu nowotworu.
 3. Dziedziczność: W przypadku niektórych pacjentów, siatkówczak może mieć charakter dziedziczny, co oznacza, że istnieje większe ryzyko wystąpienia tej choroby u dzieci w rodzinie z historią przypadków siatkówczaka.

Wprowadzenie w temat siatkówczaka jest kluczowe, ponieważ ta choroba wymaga szybkiej diagnozy i interwencji leczniczej.

Prawidłowe rozpoznanie i odpowiednie leczenie mogą zdecydowanie wpłynąć na rokowanie pacjenta i zapewnić szansę na zachowanie zdrowego wzroku oraz życia. W kolejnych sekcjach omówimy szczegółowo objawy, przyczyny, metody diagnozy, leczenia oraz innych aspektów związanych z siatkówczakiem.

1. Przyczyny i czynniki ryzyka

Genetyczne podstawy siatkówczaka

Siatkówczak jest chorobą o silnym podłożu genetycznym. Główną przyczyną rozwoju tej choroby są mutacje w genie RB1 (retinoblastoma gene 1), który pełni kluczową rolę w regulacji wzrostu i podziału komórek w siatkówce oka.

Mutacje w genie RB1 prowadzą do nieprawidłowego wzrostu komórek w siatkówce, tworząc guzy siatkówki, które stanowią podstawową cechę siatkówczaka.

Dziedziczność i mutacje

 1. Siatkówczak odziedziczony
  • Dziedziczenie mutacji w genie RB1 od jednego z rodziców.
  • Dziedziczony siatkówczak może wystąpić w formie jednostronnej lub obustronnej.
  • Osoby z rodzinnym obciążeniem siatkówczakiem mają zwiększone ryzyko rozwoju tej choroby.
 2. Siatkówczak nabyty
  • Mutacje w genie RB1 powstają spontanicznie w okresie rozwoju płodowego.
  • Może dotyczyć jednego lub obu oczu.
  • Nie ma dziedziczenia mutacji w przypadku siatkówczaka nabytego.

Inne czynniki ryzyka

Oprócz genetycznych podstaw siatkówczaka istnieją inne czynniki ryzyka, które mogą zwiększać prawdopodobieństwo zachorowania:

 1. Wiek
  • Siatkówczak najczęściej diagnozuje się u dzieci w wieku poniżej 5 roku życia, choć może występować również u starszych dzieci i dorosłych.
 2. Historia rodziny
  • Obecność siatkówczaka w rodzinie zwiększa ryzyko zachorowania u potomstwa.
 3. Mutacje innych genów
  • Mutacje w innych genach, takich jak MYCN czy TP53, mogą również zwiększać ryzyko rozwoju siatkówczaka.
 4. Promieniowanie
  • Ekspozycja na duże dawki promieniowania w okolicy oka w młodym wieku może zwiększać ryzyko zachorowania.
 5. Płeć
  • Chociaż siatkówczak może wystąpić u obu płci, częściej diagnozuje się go u chłopców.

Warto zaznaczyć, że skomplikowane oddziaływanie między czynnikami genetycznymi a środowiskowymi odgrywa kluczową rolę w rozwoju siatkówczaka. Świadomość tych czynników ryzyka oraz skuteczne badania przesiewowe stanowią klucz do wcześniejszej diagnozy i leczenia tej choroby.

siatkówczak

2. Typy siatkówczaka

Siatkówczak może przyjmować różne formy, które różnią się pod względem genetycznym, klinicznym i prognostycznym. W zależności od mechanizmu rozwoju i charakterystyki, można wyróżnić trzy główne typy siatkówczaka:

Siatkówczak odziedziczony

Siatkówczak odziedziczony jest związany z dziedziczeniem mutacji w genie RB1 od jednego z rodziców. To forma choroby występująca u dzieci, które odziedziczyły wadliwą kopię genu RB1. Kluczowe cechy siatkówczaka odziedziczonego to:

 1. Dziedziczność:
  • Choroba jest przekazywana z pokolenia na pokolenie w rodzinach z historią genetyczną siatkówczaka.
 2. Obustronne zmiany:
  • Guzy siatkówki rozwijają się w obu oczach lub w jednym oku, ale istnieje ryzyko rozwoju zmian w drugim oku z upływem czasu.
 3. Wczesne występowanie:
  • Siatkówczak odziedziczony może rozpocząć się w okresie niemowlęcym lub we wczesnym dzieciństwie.

Siatkówczak nabyty

Siatkówczak nabyty występuje jako wynik spontanicznych mutacji w genie RB1 podczas rozwoju płodowego. Nie jest on dziedziczony z pokolenia na pokolenie. Charakteryzuje się następującymi cechami:

 1. Losowa mutacja:
  • Mutacje w genie RB1 pojawiają się spontanicznie i nie mają związku z historią rodowodową choroby.
 2. Jednostronne zmiany:
  • Guzy siatkówki zazwyczaj rozwijają się tylko w jednym oku.
 3. Wiek diagnozy:
  • Siatkówczak nabyty jest często diagnozowany u dzieci w wieku poniżej 5 lat, ale może wystąpić u osób w różnym wieku.

Siatkówczak jednostronny vs. dwustronny

Kluczową kwestią w diagnozie i zarządzaniu siatkówczakiem jest określenie, czy choroba jest jednostronna (ograniczona do jednego oka) czy dwustronna (obejmuje obie gałki oczne). Różnica między tymi dwoma typami ma wpływ na plan leczenia i rokowanie:

 1. Siatkówczak jednostronny:
  • Guz rozwija się tylko w jednym oku.
  • Leczenie skupia się na zachowaniu wzroku w zakażonym oku i kontrolowaniu ryzyka przerzutów do drugiego oka.
 2. Siatkówczak dwustronny:
  • Guzy występują w obu oczach.
  • Leczenie może być bardziej skomplikowane, a ryzyko utraty wzroku jest większe.
  • Wymaga indywidualnego podejścia do każdego oka i oceny, czy można zachować częściowy lub pełny wzrok.

Rozróżnienie między tymi typami siatkówczaka jest istotne dla określenia strategii terapeutycznej i prognozy. Skomplikowane badania diagnostyczne są często konieczne, aby dokładnie określić charakter choroby i wybrać najlepszy sposób leczenia.

siatkówczak obraz

3. Siatkówczak – leczenie

Leczenie siatkówczaka jest złożone i zależy od wielu czynników, takich jak typ choroby, stadium zaawansowania, lokalizacja guza i stan ogólny pacjenta. Dostępne metody terapeutyczne obejmują:

Terapia farmakologiczna

Terapia farmakologiczna jest często stosowana w leczeniu siatkówczaka, zwłaszcza w przypadkach małych guzów lub jako uzupełnienie innych metod leczenia. Najważniejsze aspekty terapii farmakologicznej to:

 1. Chemioterapia:
  • Leki przeciwnowotworowe są podawane doustnie lub przez iniekcje, aby niszczyć komórki nowotworowe.
  • Siatkówczak często reaguje pozytywnie na chemioterapię, zwłaszcza w przypadku guzów, które nie mogą być usunięte chirurgicznie.
 2. Leczenie farmakologiczne celowane:
  • Inhibitory celowane, takie jak leki przeciwnowotworowe ukierunkowane na konkretną mutację w genie RB1, są badane w celu poprawy skuteczności leczenia i ograniczenia skutków ubocznych.

Radioterapia

Radioterapia wykorzystuje promieniowanie jonizujące do niszczenia komórek nowotworowych w guzach siatkówki. To ważna metoda leczenia, ale jej zastosowanie może wiązać się z pewnymi wyzwaniami:

 1. Terapia protonami:
  • W niektórych przypadkach stosuje się terapię protonami, która jest precyzyjniejsza i minimalizuje uszkodzenie otaczających tkanek.
 2. Skutki uboczne:
  • Radioterapia może prowadzić do działań niepożądanych, takich jak zmiany w strukturze oka, które mogą wpłynąć na wzrok.

Chemioterapia

Chemioterapia, już omawiana w kontekście terapii farmakologicznej, jest często stosowana jako składnik leczenia siatkówczaka. Ma na celu kontrolowanie wzrostu guza i zapobieganie jego rozprzestrzenianiu się.

Chirurgiczne metody leczenia

 1. Enukleacja:
  • Enukleacja to chirurgiczne usunięcie całego zakażonego oka, gdy guz jest zbyt zaawansowany lub zbyt duży, aby można je było zachować.
  • Po enukleacji pacjent otrzymuje protezę oka, która pomaga w estetycznym wyglądzie.
 2. Plomby i krioterapia:
  • Plomby są stosowane do małych guzów, które można usunąć chirurgicznie bez enukleacji.
  • Krioterapia polega na zamrażaniu guza, co pomaga zniszczyć komórki nowotworowe.

Protokoły leczenia

Leczenie siatkówczaka często jest skomplikowane i wymaga spersonalizowanego podejścia. Lekarze opierają się na protokołach leczenia dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjenta, uwzględniając typ choroby, zaawansowanie, wiek i inne czynniki. W wielu przypadkach stosuje się kombinacje różnych metod leczenia, aby osiągnąć najlepsze wyniki terapeutyczne.

Ważne jest, aby pacjenci i ich rodziny współpracowali z zespołem lekarzy specjalizujących się w leczeniu siatkówczaka, aby wybrać najlepszą strategię leczenia i zapewnić jak najlepsze rokowanie.

4. Opieka nad pacjentem i rehabilitacja siatkówczaka

W przypadku siatkówczaka, opieka nad pacjentem i rehabilitacja odgrywają kluczową rolę zarówno w aspekcie fizycznym, jak i psychologicznym. Warto skoncentrować się na długoterminowych efektach leczenia, opiece psychologicznej oraz wsparciu dla rodziny pacjenta:

Długoterminowe efekty leczenia

 1. Skutki uboczne leczenia:
  • Leczenie siatkówczaka, zwłaszcza radioterapia i chemioterapia, może wiązać się z trwałymi skutkami ubocznymi, takimi jak zmiany w strukturze oka, utrata wzroku, zaburzenia widzenia, a także problemy z równowagą i koordynacją.
 2. Rehabilitacja wzrokowa:
  • Pacjenci, którzy przeszli leczenie siatkówczaka i doświadczyli utraty wzroku, mogą korzystać z programów rehabilitacji wzrokowej, które pomagają dostosować się do nowej sytuacji i wykorzystać pozostałe zdolności wzrokowe.
 3. Fizjoterapia:
  • Niektórzy pacjenci mogą wymagać fizjoterapii, aby poprawić sprawność ruchową, zwłaszcza jeśli leczenie miało wpływ na ich równowagę lub koordynację.

Opieka psychologiczna

 1. Wsparcie emocjonalne:
  • Diagnoza siatkówczaka i proces leczenia mogą być trudne emocjonalnie zarówno dla pacjentów, jak i ich rodzin. Profesjonalna opieka psychologiczna pomaga radzić sobie z lękiem, depresją i stresem związanym z chorobą.
 2. Terapia psychologiczna:
  • Terapeuci specjalizujący się w pracy z pacjentami onkologicznymi mogą pomóc pacjentom zrozumieć i zaakceptować swoją sytuację oraz radzić sobie z emocjami.
 3. Grupy wsparcia:
  • Grupy wsparcia dla pacjentów i ich rodzin mogą być miejscem, gdzie można podzielić się doświadczeniami, uzyskać wsparcie od osób przeżywających podobne sytuacje i znaleźć poczucie wspólnoty.

Wspieranie rodziny

 1. Edukacja rodziców:
  • Rodzice dzieci z siatkówczakiem potrzebują szczególnej edukacji na temat choroby, możliwych leczeń oraz sposobów wspierania dziecka w trakcie leczenia i rehabilitacji.
 2. Wsparcie emocjonalne:
  • Cała rodzina, w tym rodzeństwo pacjenta, może potrzebować wsparcia emocjonalnego i zrozumienia w trudnym okresie choroby.
 3. Konsultacje rodzinne:
  • Konsultacje z psychologami lub doradcami rodzinnymi mogą pomóc w budowaniu zdrowych relacji i strategii radzenia sobie z wyzwaniami, jakie niesie choroba.

Opieka nad pacjentem i wsparcie rodziny są integralną częścią leczenia siatkówczaka. Zrozumienie długoterminowych efektów leczenia oraz umożliwienie pacjentom i ich rodzinom dostępu do odpowiedniego wsparcia psychologicznego może pomóc w poprawie jakości życia i dostosowaniu się do nowej rzeczywistości po przejściu choroby.

error: Ta treść jest chroniona!