41 245 76 06 eurooptyk@wp.pl

Specjalizujemy się w doborze pomocy optycznych dla osób słabowidzących, którym klasyczne okulary nie wyostrzają widzenia w wystarczającym stopniu.

Pomoce są w 100 % refundowane przez NFZ

Posiadamy praktycznie wszystkie rodzaje pomocy optycznych dostępnych na światowych rynkach. Współpracujemy z producentami m.in. z Anglii, USA, Szwecji i Niemiec.

Kilka słów o słabowidzeniu

Liczba osób słabowidzących (niedowidzących) stale powiększa się w wielu rozwiniętych krajach, również w Polsce. Wpływ na to mają m.in.: wzrastająca długość życia, wady rozwojowe, wypadki prowadzące do uszkodzenia mózgu i układu wzrokowego czy uszkodzenia wzroku powstałe w wyniku leczenia innych schorzeń ogólnych.

Choć współczesna okulistyka potrafi leczyć skutecznie wiele chorób, jak np. zaćmę i jaskrę, nadal pozostają takie, które w nieodwracalny sposób obniżają ostrość widzenia.

Najważniejsze przyczyny niedowidzenia związane są z wiekiem. Według aktualnych prognoz, co najmniej 60 % dzisiejszych 65-latków będzie żyło jeszcze przez następnych 15 lat. Znaczne upośledzenie widzenia (V<0,3) dotyczy właśnie tych osób.

Optometryczne oraz okulistyczne badanie osoby słabowidzącej ma na celu stwierdzenie, czy istnieją możliwości osiągnięcia takiej poprawy wzroku, która pozwalałaby na samodzielne wykonanie określonej czynności.

O wyborze układu powiększającego decyduje cel jego stosowania, kondycja fizyczna i nastawienie psychiczne pacjenta. Ważne jest, by pacjent mógł przekonać się osobiście o efektywności proponowanej pomocy. Dobre oświetlenie zwiększa zdolność widzenia osób słabowidzących, dlatego tak istotne jest zwracanie na to uwagi przy korzystaniu z pomocy optycznych.

Do stosowania pomocy dla słabowidzących kwalifikują się osoby, u których zaburzenie funkcji wzroku spowodowane zostało wysoką krótkowzrocznością, chorobami zmniejszającymi przejrzystość rogówki, soczewki i ciała szklistego oraz chorobami siatkówki i nerwu wzrokowego. Celem skutecznej rehabilitacji jest odpowiedni trening przy użyciu odpowiednio dobranych pomocy optycznych.

 

Celem, który powinien być osiągnięty przy zastosowaniu pomocy optycznych jest:

• ponowna możliwość czytania druku gazetowego czyli umożliwienie widzenia na poziomie 50%
• zapewnienie ostrości widzenia na poziomie co najmniej 10 % tak aby sam mógł się orientować w otwartym terenie, nie potrzebując pomocy w ciągu dnia w znanym otoczeniu.

 

 Zobacz artykuł: Podsiatkówkowy wszczep nadzieją dla niewidomych

 Zobacz również:  POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH – oddział Świętokrzyski

Obrazy widziane przez osoby słabowidzące

Pomoce optyczne

Zachęcamy osoby ze schorzeniami wzroku o podłożu genetycznym, niepracujące, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim do przystąpienia do bardzo ciekawego Projektu prozatrudnieniowego prowadzonego przez Polski Związek Niewidomych. Działania projektowe skierowane są do osób  ze schorzeniami genetycznymi (kobiety 16 – 60 lat, mężczyźni 16 – 65 lat) powodującymi nawet niewielkie problemy ze wzrokiem oraz do osób z ich otoczenia.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej :

www.pzn.org.pl/onzug