41 245 76 06 eurooptyk@wp.pl

Jako Jedyni  W Województwie Świętokrzyskim I Nieliczni W Polsce Specjalizujemy Się W Skutecznym Doborze Pomocy Wzrokowych Dla DALTONISTÓW.

Specjalistyczne medyczne filtry stosowane zarówno w szkłach okularowych jak i kontaktowych posiadają atesty potwierdzone przez Polskie Ministerstwo zdrowia. Na podstawie tych akredytacji i pozytywnie zaliczonego testu rozróżniania barw „ISHIHARY” lekarz medycyny pracy lub okulista może bez problemów natury medyczno-prawnej wypisać zaświadczenie o możliwości podjęcia pracy lub nauki w zawodach wymagających pełnego rozróżniania barw:

  • kierowcy kat. C,
  • elektrycy i elektronicy,
  • piloci i maszyniści,
  • graficy komputerowi i informatyce, drukarze i wiele innych.

SPRAWDŹ CZY JESTEŚ DALTONISTĄhttps://www.youtube.com/watch?v=8g69b0VakmI

Daltonizm to zaburzona percepcja barw. U osoby ślepej na barwy czopki oka zielone lub czerwone (czyli światłoczułe receptory) w ogóle nie działają. W przypadku osób niedowidzących barwy (daltonistów częściowych)- wszystkie czopki oka funkcjonują. Daltonizm występuje u 8 % mężczyzn i 0,5 % kobiet. Nie mogą oni wykonywać ponad 150 zawodów i są poszkodowani w wielu dziedzinach życia.

Objawy daltonizmu mogą się różnić w zależności od postaci choroby. Zdarza się, że na świecie jest około 300 mln osób z zaburzeniami widzenia barw. Problem dotyczy jednego na 12 mężczyzn i jednej na 200 kobiet. Chory rozróżnia wiele kolorów i nie jest świadomy, że widzi je inaczej niż inni ludzie. Niekiedy człowiek widzi tylko kilka barw, podczas gdy zdrowi ludzie rozróżniają ich tysiące. W rzadkich przypadkach daltonista widzi tylko kolor czarny, biały i szary.

Zaburzenia widzenia kolorów często występują po uszkodzeniu dróg wzrokowych, począwszy od siatkówki po korę mózgu. mogą być również efektem ubocznego działania niektórych leków lub substancji psychoaktywnych, np. środków psychodelicznych z rodzaju fenyloetyloamin.

Nierozpoznawanie barw może również wynikać z wadliwego funkcjonowania czopków – światłoczułych receptorów siatkówki oka – lub ich całkowitego braku. Wynikiem wadliwego ich funkcjonowania jest dichromacja. najczęstsza forma ślepoty barw wynika z problemów z czułością czopków na barwy o średniej długości fali (np. barwa zielona lub pomarańczowa).

Najrzadsze zaburzenie widzenia barw to całkowita niezdolność do rozpoznawania barw, czyli tzw. monochromatyzm. Osoba z monochromatyzmem widzi tak, jak w czarno-białym filmie. Całkowita ślepota na barwy wynika z niedorozwoju czopków siatkówki i powiązana jest ze znacznym obniżeniem ostrości wzroku i trudniscią przystosowania się do światła.

Diagnostyka i leczenie daltonizmu 

Daltonizm wykrywa się dzięki specjalistycznym badaniom wzroku z wykorzystaniem barwnych tablic pseudoizochromatycznych. Czasami trzeba wykonać dodatkowe badanie, znacznie dokładniejsze, do przeprowadzenia, którego okulista używa anomaloskopu. Pacjent badany tym urządzeniem ma za zadanie porównywać dwie barwy. Daltonizm rozpoznaje się dzięki różnego rodzaju testom. Jeden z nich wykorzystuje karty z obrazkami złożonymi z kolorowych kropek, które układają się w jakiś kształt – może to być litera czy cyfra. Zadaniem pacjenta jest odczytanie tych obrazków. Dzięki temu testowi lekarz może ocenić, z którymi kolorami chory ma problemy. W innym teście wykorzystuje się kolorowe żetony, które pacjent musi uporządkować na zasadzie podobieństwa barw. Osoby z zaburzeniami rozpoznawania barw nie są w stanie poprawnie wykonać tego zadania.

Wrodzonego daltonizmu nie da się wyleczyć, chociaż możliwe jest skorygowanie niektórych zaburzeń percepcji barw, a więc wtórnego daltonizmu. jest to uzależnione od przyczyny schorzenia – np. jeśli jest nią zaćma, operacja  może przywrócić prawidłowe postrzeganie barw. by wyeliminować zaburzenie, stosujemy soczewki zaopatrzone w specjalną warstwę, która zmienia spektrum przechodzącego przez nią światła tak, aby u osoby z daltonizmem wyzwolić bodźce podobne do tych, które pojawiają się u osoby widzącej kolory normalnie. Poprzez stosowanie soczewek korekcyjnych można spowodować, że daltonista będzie zauważał również odcienie, których wcześniej nie obserwował. W 80% przypadków daltonizmu częściowego możliwa jest całkowita korekcja niedowidzenia barw.

 

Powodem daltonizmu jest niewłaściwe pochłanianie światła przez fotoreceptory. W zdrowym oku dzielą się one na trzy rodzaje, z których każdy odbiera inny kolor: czerwony, zielony lub niebieski. U daltonistów niektóre z nich się nakładają, przez co wiele barw wygląda tak samo.

Jak więc działa terapia CHROMAGENOWA?

Mianowicie, zmieniamy natężenie danego koloru, odbieranego przez oko nie-dominujące. W oku dominującym może występować 20% koloru czerwonego, 30% zielonego i 50% niebieskiego, podczas gdy w oku nie-dominującym występuje 50% czerwonego, 40% zielonego i jedynie 10% niebieskiego. Mózg, otrzymuje na skutek tego dwa różne sygnały, powodujące dezorientację, która z kolei zmusza mózg do rozróżniania kolorów, które do tej pory wyglądały tak samo. W rezultacie, skala barw postrzegana  przez pacjenta zostaje o 2 lub 3 razy poszerzona. osoba zdrowa rozpoznaje 10000 kolorów, podczas gdy daltonista jedynie 2000, jednakże dzięki terapii pacjent może rozpoznawać do 6000 barw. Terapia nie daje idealnej zdolności rozróżniania kolorów, jednakże daje im możliwości rozróżniania barw, których do tej pory nie dostrzegali ani nie potrafili zidentyfikować. Dzięki terapii czują się pewniejsi siebie a także zachwyceni nowymi możliwościami.

Ponadto prezentujemy krótkie filmy, które warto obejrzeć.

Film 1

Film 2

Film 3